Algemene Leveringsvoorwaarden ROLJO

Door het plaatsen van een bestelling geeft U te kennen akkoord te gaan met de leveringsvoorwaarden.

1 Algemeen
1.1 Onder "ROLJO" wordt in deze algemene voorwaarden en elders op de site verstaan 2T-Company met beperkte aansprakelijkheid. ROLJO, gevestigd en kantoorhoudende Orthen 16-18, 5231 XS te

’s-Hertogenbosch, Nederland, tel.nr: 06-20653022, email adres: info@2ttoys.nl . ROLJO is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Oost-Brabant onder nummer 17169060

 

2 Toepassing
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij ROLJO als leverancier van producten optreedt.

 

3 Overeenkomst
3.1 De koopovereenkomst tussen ROLJO en koper is tot stand gekomen op het moment dat een "orderbevesting" is verstuurd via E-mail door een medewerker van ROLJO. Dus niet de automatisch gegenereerde bevestiging die u als eerste ontvangt.

 

Let op: dit is NIET de "1e bevestiging van de bestelling" welke U na het plaatsen van de bestelling (optioneel) kunt ontvangen. 

 

3.2 ROLJO stuurt U een orderbevestiging per E-mail met daarin de bevestiging of het product op voorraad is en hoe de betaling en versturen zal plaatsvinden. Dit omdat U niet standaard een "bevestiging" van de order ontvangt, mits U deze optie aangeeft bij het bestellen.

3.3 ROLJO behoudt zich het recht voor items die niet binnen 7 werkdagen na het tot stand komen van de overeenkomst zijn betaald, te verkopen aan een andere partij. Indien het product alsnog wordt betaald na deze 7 werkdagen is de levering van het product onder voorbehoud van beschikbaarheid en prijswijzigingen.

 

3.3 ROLJO behoudt zich het recht voor bestelde aantallen te wijzigen.

 

4 Prijzen
4.1 Alle prijzen (behalve de prijzen van de speeltafels/speelwanden) zijn inclusief Nederlandse omzetbelasting en exclusief andere heffingen van overheidswege en exclusief verzendkosten. Indien de koper zich niet in het land van de verzending bevindt, is de koper aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten. De prijzen van de speeltafels en overige items op die pagina zijn excl. BTW

4.2 Als bij een item 0,00 euro staat is dit omdat de prijs nog niet bekend is. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleent dat een product voor 0,00 euro wordt geleverd bij een bestelling.

4.3 De prijzen van de speeltafels, speelwanden en accessoires zijn exclusief BTW.

 

5 Aanbiedingen
5.1 Alle aanbiedingen van ROLJO zijn vrijblijvend en ROLJO behoudt zich het nadrukkelijke recht voor prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

5.2 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen drie (3) werkdagen na mededeling van de prijsverhoging door ROLJO.

5.3 Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten.

5.4 Zetfouten blijven ten alle tijde voorbehouden

5.5 ROLJO kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten.

 

Let op: Playmobil items met  een "7000" nummers (voorbeeld 7052) worden vanuit Playmobil geleverd in een Polybag; zonder doosje. Deze artikelen zijn wel nieuw en onbespeeld. Alle overige artikelen worden geleverd in de vertrouwde winkel verpakking

 

6 Levertijden
6.1 ROLJO levert de bestelde artikelen binnen 4 werkdagen na ontvangst van de betaling op het opgegeven afleveradres af, mits op voorraad.

6.2 Bovengenoemde levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. ROLJO is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden.

6.3 Overschrijding van levertijden geeft u geen recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

6.4 ROLJO zorgt voor bezorging per post of verzending op enige andere wijze ter keuze van ROLJO.

6.5 Het eigendom van de producten gaat over bij aflevering indien de producten betaald zijn.

6.6 ROLJO is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. Extra kosten van de nalevering worden door ROLJO gedragen.

6.7 ROLJO hanteert een maximale levertermijn van 30 dagen, onder voorbehoud van beschikbaarheid. Na de maximale levertijd van 30 dagen heeft koper het recht de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden.

 

7 Verzendkosten
7.1 Alle prijzen van de artikelen op deze site zijn exclusief verzendkosten.
7.2 De verzendkosten binnen Nederland bedragen voor elk pakket € 7.50 per bestelling, ongeacht het aantal artikelen. Deze tarieven gelden niet voor de Nederlandse eilanden. Voor deze tarieven dient u te informeren bij ROLJO via: info@2ttoys.nl of via 06-20653022.

7.3 ROLJO verstuurt ook onder rembours: De verzendkosten zijn tot 30 kilo € 18,50 echter alleen op uitdrukkelijk verzoek.

7.4 Internationale verzendkosten zijn op aanvraag via: info@2ttoys.nl of via 06-20653022. ROLJO verzendt wereldwijd.

 

8 Verzending, Factuur en betalingsmethoden
8.1 Bestellingen worden geleverd via de TPG of via een andere, door ROLJO bepaalde verzendwijze (zie 6.4)

8.2 Bestellingen kunnen tijdens de openingstijden worden afgehaald bij de eerder genoemde vestiging.

8.3 ROLJO bevestigt uw bestelling per e-mail aan door u opgegeven e-mail adres. In deze mail wordt aangegeven wat het totaalbedrag van de zending is.

8.4 zoals genoemd in 4.1 zijn alle prijzen zijn inclusief 21% BTW, de verzendkosten (zie 7 verzendkosten) worden apart vermeld.

8.5 BELANGRIJK: Indien u, om welke reden dan ook, wilt afzien van uw opdracht, dan dient u binnen 24 uur na het plaatsen van de bestelling te reageren via e-mail of telefoon. ROLJO gaat er van uit dat, wanneer u niet binnen deze termijn hebt gereageerd, de opdracht tot levering bindend is.
8.6 Er zijn meerdere mogelijkheden van betaling:

8.6.1. Betaling per bank. Gegevens: S. van Nuland te Hedel.

Bankrekeningnummer bij

ABN-AMRO: NL82ABNA057.66.81.253

Rabobank: NL07RABO014.2605.255

8.6.2 Cash bij afhalen of via de pinautomaat tijdens de openingstijden van de winkel. 

Afhalen bij onze winkel: bestellingen die je gemaakt heb via het bestelsysteem kun je ophalen bij ons magazijn. Er is altijd een medewerker aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden. Als je iets gezien hebt in ons magazijn kun je dat artikel ter plekke online bestellen. We zetten dan ondertussen de bestelling voor je klaar. Afrekenen kan met een van de medewerkers Voor bedrijven is het mogelijk op een later tijdstip een factuur te sturen, de betaling dient ook voor bedrijven bij aflevering plaats te vinden, tenzij anders overeengekomen.

8.6.3 Betaling onder rembours is mogelijk, maar hier zitten extra kosten aan verbonden. Verzending onder rembours geschiedt alleen op aanvraag. De verzendkosten voor verzending onder rembours bedragen €. 17,50.

8.6.4 Betaling via Paypal is mogelijk. Wij berekenen u dan 5% extra kosten over het totale order bedrag + verzendkosten.

8.6.5 Betaling via IDEAL is mogelijk. Kies daarvoor de IDEAL mogelijkheid bij de betaalmethoden.

8.7 ROLJO behoudt zich het recht voor om elke bestelling individueel te beoordelen op het al dan niet vereisen van een vooruitbetaling.

9 Retourneren artikelen

9.1 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) werkdagen na aflevering aan ROLJO te retourneren. ROLJO stort uw geld terug binnen veertien (14) dagen na het retour ontvangen van het item.

9.2 Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien (de verpakking van) het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

9.3 In geval van ontbinding kan ROLJO, behoudens ten hoogste de rechtstreekse kosten voor het retourneren van de zaak, aan de koper geen vergoeding in rekening brengen.

9.4 De verzendkosten en andere kosten die optreden bij het retourneren van de zaak, -ongeacht de reden hiervoor- zijn voor rekening van de koper.

9.5 Vooraf niet aangemelde retourleveringen alsmede ongefrankeerde retourleveringen worden niet door ROLJO geaccepteerd.

 

10 Niet-goed geld terug en Klachten

10.1 uiteraard neemt ROLJO elke voorzorg in acht om uw bestelling zo correct mogelijk af te handelen.

10.2 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u ROLJO binnen drie werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

10.3 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft u de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te laten vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan terugbetaald te krijgen.

10.4 Reclamering ter zake van gebreken in de producten dient schriftelijk of per e-mail en zo spoedig mogelijk te geschieden doch uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontvangst op het afleveradres ofwel - bij niet zichtbare gebreken - binnen 21 dagen nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd.

10.5 Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden kunnen rechtvaardigen, dat het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van twee jaar na ontvangst op het afleveradres.

 

11 Garantie:

11.1 Er kan uitsluitend aanspraak worden gedaan op fabrieksgarantie indien dit bij het product staat vermeld en wordt gehonoreerd door de fabrikant van het product. Voor producten anders dan LEGO en Playmobil, neem contact op met www.2ttoys.nl. U koopt bij www.2toys.nl en wij zijn daarom in eerste instantie verantwoordelijk voor de afhandeling van garantie gevallen. Echter, om u snel van dienst te zijn in geval van garantie kunt u het beste garantie gevallen melden bij de fabrikant, zij hebben een eigen garantie afhandeling.

11.2 De garantie geldt met uitzondering van accu;s, batterijen en overig verbruik producten.

LEGO garantie: neem contact op met LEGO onder het nummer dat op ieder doosje vermeld staat. LEGO behandelt zelf de garantie gevallen.

Het telefoonnummer van LEGO 0800 5346555.

Het telefoonnummer van Playmobil is 0032-22668822.

De onderdelen lijn van Playmobil 0032-22668828

 

Let op: Playmobil items met  een "7000" nummers (voorbeeld 7052) worden vanuit Playmobil geleverd in een Polybag; zonder doosje. Deze artikelen zijn wel nieuw en onbespeeld. Alle overige artikelen worden geleverd in de vertrouwde winkel verpakking

 

12 Gegevensbeheer en privacy
12.1 ROLJO stelt uw persoonlijke informatie nooit aan derden ter beschikking.

12.2 ROLJO verzoekt u uw telefoonnummer bij uw e-mail in te vullen, zodat we, indien nodig, contact met u kunnen opnemen.
12.3 De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Persoonsregistraties/ de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door ROLJO nageleefd.

12.4 Klanten hebben altijd de mogelijkheid hun eigen gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.

12.5 ROLJO doet haar best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. U bent ook altijd vrij om ons gastenboek op de beginpagina van onze website te tekenen.

Dit stellen wij zelfs zeer op prijs.

12.6 Heeft u klachten, laat het ons weten! Dit kan via e-mail Info@2ttoys.nl of schriftelijk per post. Wij zullen dan een passende oplossing zoeken.

12.7 Door een bestelling te plaatsen, verklaart u zich akkoord met deze afspraken.

 

13 Disclaimer

13.1 In deze disclaimer wordt verstaan onder:

13.1.1 De webpagina: iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden

de uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina; gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);

u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;

13.1.2 De inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;

13.1.3 Schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

13.2 Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

13.3 De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

13.4 Fouten op de site kunnen leiden tot het niet tot stand komen van de overeenkomst.

13.5 De bevestiging van de bestelling is, zoals reeds genoemd, geen definitieve orderbevestiging.

13.6 De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

13.7 De uitgever is niet aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

13.8 De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

13.9 Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

13.10 Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.

13.11 De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.

13.12 U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

 

14 Nadere informatie

14.1 Vragen die betrekking hebben tot de webpagina dienen gericht worden tot de uitgever

 

 

Het copyright van deze disclaimer berust bij

C mr. F.J. Van Eeckhoutte, ICT/IE-advocaat, Amersfoort,

www.vaneeckhoutteadvocaten.nl